วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

แก้สมการตัวแปรแบบง่าย ๆด้วยฟรีแวร์ Microsoft mathmatics 4.0

 

หลานสาวเรียนอยู่ชั้นมัธยมถือหนังสือคณิตศาสตร์เข้ามาถามการบ้าน  ถึงแม้จะไม่ได้เรีียนสายคณิตศาสตร์โดยตรงก็พอจะอธิบายสมการง่าย ๆ ได้  ครั้นเปิดการบ้านของหลานดู  ปรากฏว่า การบ้านคุณเธอเป็นตั้ง ๆ เมื่ออธิบายจนคิดว่าเข้าใจ จึงได้แนะนำวิธีการตรวจสอบการบ้านที่ตนทำว่าถุกต้องหรือไม่  โดยใช้ฟรีแวร์ Microsoft  Mathematics โปรแกรมนี้ช่วยในเรื่องของการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการหาค่าของตัวแปร   แคลคูลัสที่ว่ายากแสนยาก  สถิติวิชาที่เรียนแล้วยิ่งสับสน ตรีโกณ พิชคณิต หรือแม้แต่พื้้นฐานทางคณิตศาสตร์  ทุกสาขา  สามารถใช้โปรแกรม Microsot mathematics ช่วยแก้ไขได้แบบง่าย ๆ ทำให้นักเรียนสามารถตรวจทานการบ้านหรือแบบฝึกหัดได้ง่ายยิ่งขึ้น

 

 

 

c

 

                                    รูปที่ 1 เมนูหลักในโปรแกรมช่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์

 

เมื่อเห็นว่าโปรแกรมนี้มีความสามารถในด้านการศึกษา  วันนี้จึงนำความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft mathematics มาใช้ในการแก้สมการเชิงเส้นเป็นตัวอย่างค่ะ

 

วิธีการใช้โปรแกรม Microsoft mathematics แก้สมการมีวิธีการดังนี้ค่ะ

 

1. หลังจากดาวน์โหลดและติดตั้งซอฟท์แวร์ Microsot mathematics เรียบร้อยแล้ว ให้เปิดโปรแกรม Microsoft mathematics ขึ้นมา

2. ที่หน้าต่าง Menu bar คลิ๊กที่เมนูตัวแก้สมการ ดังรูปที่ 1

 

การใช้โปรแกรม Microsoft mathmatics แก้สมการ

 

                                          รูปที่ 2 เมนูแก้สมการเชิงเส้น

 

3. หน้าต่างตัวแก้สมการในโปรแกรม Microsoft mathmatics จะปรากฏขึ้น ให้ คัดลอกสมการนำไปวาง หรือพิมพ์สมการเพิ่มลงไปในกรอบสี่เหลี่ยม  การแก้สมการแบบนี้ สามารถแก้ได้ถึง 6 ตัวแปร แต่ดิฉันขอยกตัวอย่างตัวแปรเดียวค่ะ  หลังจากเพิ่มสมการเรียบร้อยแล้วคลิีก แก้สมการ

 

คำตอบของสมการตัวแปรเดียว

 

 

                   รูปที่ 3  คำตอบของตัวแปรโดยใช้โปรแกรม Microsoft mathmatics

 

4. เรียบร้อยแล้วค่ะ คำตอบของสมการจะปรากฏขึ้นให้เราเห็น   

เห็นไหมคะไม่ยากเลยสำหรับวิธีการหาคำตอบของสมการด้วยฟรีแวร์ Microsoft mathmatics