วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตัวอย่างการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ทางเน็ตสำหรับคุณครู

ช่วงนี้ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ให้กับเพื่อนครู    เลยทำวีดีโอไว้ร่วมแชร์ สำหรับเพื่อนครูท่านใด ที่ไม่อยากเสียเวลาขับรถไปถึงสรรพากร   แต่ใช้วิธีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเตอร์เเน็ตได้เลย    รับรองว่าวิธีนี้ทำให้ชีวิตเราสะดวกมากขึ้นเลยค่ะ