วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แก้ปัญหา spyware ทำให้ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ได้

หงุดหงิดเหลือกำลัง  เมื่องานเร่งด่วน แต่เครื่องคอมพิวเตอร์เกิดอาการรวน อาการที่ว่าคือ ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ได้  หากต้องการ Copy ไฟล์  ต้องใช้วิธีเปิดหน้าต่าง 2 ข้างแล้ว ลากไฟล์ จึงจะสามารถใช้ได้    หากคลิ๊กขวาจะสามารถใช้คำสั่ง Copy ได้ แต่เมื่อต้องมาวาง คลิ๊กขวาอีกรอบ คำสั่ง Paste และ Paste shortcut กลายเป็นสีจาง ๆ ไม่สามารถใช้งานได้

 

ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ใน Windows 7

ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่นาน หลายวัน จึงไปเจอเข้ากับโปรแกรม จำพวกจัดการกับ Spyware ที่ทำสามารถแก้ปัญหา ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ได้ ซึ่งปัญหาทั้งหมดเกิดจากเจ้า Spyware เจ้าพวก Spyware พวกนี้ หากใช้โปรแกรม Antivirus ก็ไม่สามารถแสกนเจอได้ ต้องใช้โปรแกรม Anti spyware หรือ malware โดยเฉพาะ   โปรแกรมที่ช่วยแก้ไขปัญหา spyware ดังกล่าวคือ

 

ไม่สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ใน Windows 7

โปรแกรม Superantispyware ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการกำจัด Spyware ในเครื่องคอมพิวเตอร์  หลังการสแกนเครื่องคอมพิวเตอร์ เจอกับ Spyware 3 ตัว ครั้น Restart คอมพิวเตอร์ผลปรากฏว่า สามารถใช้คำสั่ง Copy และ Paste ในเครื่องคอมได้เช่นเดิม  ขอบคุณโปรแกรมดี ๆ เช่นนี้ โปรแกรมนี้ มีทั่งแบบ Free editon และ ชำระเงินค่ะ  อ่านข้อมูลและดาวน์โหลดโปรแกรม ได้ที่    ดาวน์โหลดโปรแกรม Superantispyware

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น