วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การเก็บรักษาแผ่นซีดี CD

แผ่นซีดีควรมีการดูแลเก็บรักษาดังนี้

IMG_0424

เดือนนี้เงินเดือนออกก่อนกำหนดหลายวัน  ทำให้มีโอกาสจับจ่ายซื้อของ  เสียสละเงินมากมายไปกับการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศชาติ หนึ่งในสิ่งของที่ได้จับจ่ายเงินเพื่อซื้อหามาคือ  กระเป๋าเก็บแผ่นซีดีเนื่องจากแผ่นซีดีที่ซื้อมาหลายต่อหลายแผ่น  ใช้การไม่ได้เสียแล้ว  สาเหตุจากใช้ตรงไหนก็ทิ้งไว้ที่นั่น    ครั้นพอได้เดินเข้าไปเลือกซื้อกระเป๋าเก็บแผ่นซีดี  จึงได้ความรู้เพิ่มเติมจากพนักงานขาย ในการเก็บรักษาแผ่นซีดีเหล่านี้  ดิฉันเก็บเอามาแชร์ร่วมกันในโลกออนไลน์นะคะ  การเก็บรักษาแผ่นซีดีให้สามารถใช้งานได้งาน ควรทำดังนี้

1. เก็บแผ่นซีดีในกล่อง ซอง หรือกระเป๋าที่ออกแบบมาเพื่อเก็บแผ่นซีดีโดยเฉพาะ  เพื่อป้องกันทั้งฝุ่น รอยนิ้วมือ และการขีดข่วน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้จะทำให้แผ่นซีดีเกิดการสะดุด ในช่วงที่อ่านข้อมูล หรืออาจจะทำให้ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผ่นซีดีเลยก็เป็นได้

2. ถ้าแผนซีดีเกิดความสกปรกเกิดขึ้น  ให้ทำความสะอาดโดย ให้ใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดสำหรับการใช้แผ่นซีดีโดยเฉพาะ ห้ามใช้น้ำยาชนิดอื่น ๆ เช่น น้ำยาเช็ดกระจก  เป็นอันขาด  แล้วใช้ผ้านุ่ม สะอาดๆ เช็ดจากส่วนกลางออกไปยังขอบแผ่น และไม่ควรเช็ดในลักษณะวงกลม 

3. ถ้าต้องการเขียนข้อความบนแผ่นให้ใช้ปากกาปลายสักหลาดเขียนได้ แต่ห้ามใช้ปากกาลูกลื่น เพราะจะทำให้เกิดรอยบนแผ่นได้

4. ไม่ติดสติกเกอร์ ติดกระดาษกาว หรือสิ่งอื่นใดบนแผ่นซีดีถึงแม้จะเป็นด้านที่มีชื่อแผ่นก็ตาม เพราะอาจเกิดสะดุดกับเครื่องอ่านก็เป็นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น