วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ลดขนาดภาพ resize image แบบง่าย ๆ ด้วยโฟโต้สเคป

 

การใช้งานรูปภาพในอินเตอร์เน็ตนั้น  หากว่าความจุหรือขนาดของภาพมีขนาดใหญ่จนเกินไป จะมีปัญหาในการอัพโหลด  หรือแสดงผล  ทำให้หน้าเวบช้าลง  ดังนั้น ตามเวบไซต์หรือเวบบอร์ดต่างๆ มักจะจำกัดขนาดของรูปภาพกับสมาชิก   โดยส่วนมากมักให้มีความจุของภาพมีขนาดเล็ก  ดังนั้น ก่อนการใช้งาน เราควรมีการลดขนาดภาพ ( Resize imager ) ก่อนที่จะ upload รูปภาพไปใช้งานในโลกออนไลน์

สำหรับการลดขนาดของรูปภาพ นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องยาก  มีขั้นตอนง่าย ๆ โดยฟรีแวร์ Photoscape ดังต่อไปนี

การย่อหรือขยายรูปภาพ

                                                รูปที่ 1 แสดงหน้าต่างโปรแกรม Photoscape

 

1. เปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมา คลิีกที่เมนู แก้ไขภาพ ดังรูปที่ 1

 

photoscape

                                             

                                                                รูปที่ 2 ทำการเพิ่มรูปภาพในหน้าต่าง Photoscape

 

2. ให้เพิ่มรูปที่ต้องการลดขนาด resize image   โดยการ drag and drop คือ ลากแล้ววางตรงกลางหน้าต่างของโปรแกรม

 

การใช้งาน photoscape

                                   

                                           รูปที่ 3 ทำการลดขนาดรูปภาพ โดยคลิ๊กที่เมนู ย่อ/ขยาย

 

3.  เริ่มทำการลดขนาดของรูปภาพ resize image  โดยคลิีกที่เมนู ย่อหรือขยาย  ในส่วนด้านล่างของโปรแกรม

 

การย่อหรือขยายรุปภาพ

                 

               รูปที่ 4  ปรับอัตราความกว้้าง ความยาว หรือ เลือกปรับตามอัตราส่วน

4. ปรับขนาดของรูปภาพ  โดยอาจปรบที่ความกว้าง หรือความสูง ในหน่วย ( พิกเซล ) หรืออาจจะปรับทั้งกว้างและยาวไปพร้อม ๆ กัน โดยลากขนาดปรับอัตราส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์  เมื่อกำหนดขนาดของรูปภาพได้แล้ว คลิ๊กตกลง

 

การย่อรุปภาพโดย photoscape

                                               รูปที่ 5  สถานะของขนาดรูปภาพลดลง

 

จากรูปที่ 5  แสดงตัวอย่างการลดขนาดรูปภาพ  จะเห็นได้ว่า ขนาดของรูปภาพเล็ก ลง หากยังไม่เป็นที่พอใจ  หรือขนาดยังไม่ถุกใจ เราสามารถเข้าไปปรับลดขนาดได้อีก  

 

resize image

                                    

                                     รุปที่ 6 บันทึกภาพที่ได้จากการลดขนาดไว้สำหรับใช้งาน

 

5.ขั้นตอนสุดท้ายคือ การบันทึกภาพที่ผ่านการลดข

นาด resize image เพื่อเก็บไว้ใช้งาน   โดยคลิ๊กที่เมนูบันทึก เพื่อเลือกเก็บภาพที่่ผ่านการย่อ /หรือขยาย

 

บันทึก    :   การบันทึกแบบนี้ จะบันทึกไว้ในโฟลเดอร์เดิม ชื่อเดิม  กล่าวคือเป็นการบันทึกทับไฟล์รุปภาพต้นฉบับ

 

 

บันทึกในโฟลเดอร์  : เราสามารถกำหนดโฟลเดอร์ใหม่ และชื่อใหม่ ในการเก็บไฟล์รูปภาพที่ผ่านการย่อขนาด

 

 

บันทึกเป็น : สามารถบันทึกโดยกำหนดโฟลเดอร์ ชือ่ไฟล์  หรือ นามสกุลของรูปภาพได้ใหม่ เป็นการแปลงนามสกุลของรูปภาพได้อีกวิธี

 

นี่เป็นวิธีการลดขนาดรูปภาพแบบง่าย ๆ หากต้องการลดขนาดรูปภาพหลาย ๆรูปพร้อมขอแนะนำให้ทดลองใช้โปรแกรม ACDsee ค่ะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น