วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

นักเรียนได้เกรดสี่มีกี่คน ด้วยสูตร COUNTIF ใน EXCEL

การใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF ใน EXCEL

 

เหตุเพราะต้องรายงานข้อผลสรุปคะแนนของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน  ต้องมานั่งนับจำนวนนักเรียนที่ได้เกรดแต่ละค่า   แถมต้องนับในทุก ๆ ห้อง  โห ! งานน้อยซะเมื่อไหร่ ? จึงจำเป็นต้องหาตัวช่วยค่ะ  ไหน ๆ ก็พอมีความรู้เรื่องของคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตมาบ้าง  ทำให้ได้วิธีแก้ปัญหา  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มาช่วยแก้ไข  โดยใช้ฟังก์ชั่น COUNTIF ในการนับค่าจำนวนนักเรียนค่ะ

 

ฟังก์ชั่น COUNTIF  เป็นฟังก์ชั่นที่ช่วยนับจำนวนเซลข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหดน  ด้วยการระบุกลุ่มเซลและระบุเงื่อนไขที่ต้องการนับลงไป  โดยสามารถระบเงื่อนไขเฉพาะเจาะจงได้ทั้งค่าที่เป็นตัวเลข และข้อความ

 

รูปแบบ  CONTIF (range,criteria)

            range  คือช่วงของเซลข้อมูลที่ต้องการนับรายการตามเงื่อนไข

            criteria  คือเงื่อนไขที่กำหนดให้นับ

 

ตัวอย่าง

=        COUNTIF(M2:M6,4)

          หมายถึงนับช่วงเซลข้อมูลจาก M2 จนถึง M6  ว่านักเรียนที่ได้เกรดสี่มีจำนวนกี่คน

 

            เราสามารถกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ได้อีก เช่น

 

=   COUNTIF(A2:A9,”ดีเยี่ยม”)

         หมายถึงนับช่วงเซลข้อมูลจาก A2 ถึง A9  ว่าได้ดีเยี่ยมกี่คน

=  COUNTIF (A2:A9,”>90”)

      หมายถึงนับช่วงเซลข้อมูลจาก   A2 ถึง A9 ว่าได้คะแนนมากกว่า 90 กี่คน

 

ดิฉันเองใช้แก้ปัญหาในการนับจำนวนนักเรียนที่ได้เกรดในแต่ละระดับ  ส่วนเพื่อน ๆ อาจจะนำฟังก์ชั่น COUNTIF  ไปปรับใช้ในกรณีอื่น ๆ ได้   คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ

2 ความคิดเห็น:

  1. ต้องการรู้ว่าสูตรของ countif ถ้าเราจะหาหลายๆตัจะต้องพิมพ์ยังไง เพราะอาจารย์ให้พิมพ์ยาวมาก

    ตอบลบ
  2. ดีมากครับ ทำออกมาเรื่อยๆน่ะครับ

    ตอบลบ