วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

แปลงไฟล์ PDF เป็นรูปภาพแบบง่าย ๆ

ได้ค้นหาวิธีการรวมไฟล์เกสาร PDF เข้าด้วยกัน  จึงได้เจอโปรแกรม โปรแกรม PDFILL  ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ช่วยจัดการเอกสาร PDF ทั้งแปลงไฟล์ PDF แก้ไขเอกสาร PDF แต่งเติมข้อความ หรือแม้แต่แทรกรูปภาพ   การรวมและแยกเอกสาร PDF  นอกจากนั้นก็ยังสามารถแปลงเอกสาร PDF และสร้างเอกสาร PDF ได้แบบง่าย ๆ วันนี้จึงทดลองแปลงเอกสาร PDF ที่เป็นใบงานภาษาอังกฤษ ซึ่งได้มาจากโปรแกรม Vocabulary worksheet factory  โดยแปลงเอกสาร PDF เป้นรูปภาพ นามสกุล PNG ค่ะ ดังนั้นวันนี้จึงขอแชร์ความรู้ในการแปลงเอกสาร PDF เป็นรูปภาพ นามสกุล png ค่ะ ซึ่งโปรแกรม PDFill PDF Tools นี้สามารถแปลงเอกสาร PDF เป็นไฟล์รูปภาพ นามสกุล JPG,Gif,BMP,PCX,WMF,EMF,PNG,TIF ได้แบบง่าย ๆ เพียงไม่กี่ ขั้นตอนเท่านั้น แต่วันนี้ขอนำเสนอในการแปลงเป็นเอกสาร png ค่ะ


ฟรีโปรแกรมแปลงเอกสาร pdf เป็นรุปภาพ
                               รุปที่ 1 โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF ด้วย PDFill PDF Tools

การแปลงไฟล์เอกสาร PDF เป็นรุปภาพ png มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้ค่ะ


ขั้นตอนที่ 1  ให้ ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ PDFill PDF Tools (Free) ดังรูปที่ 1 เพื่อเริ่มต้นใช้งาน


ฟรีโปรแกรม PDFill PDF Tools
                                                      รูปที่ 2  คลิ๊กที่เมนู  Convert PDF to image


ขั้นตอนที่  2. คลิ๊กที่เมนู Convert PDF to Images ดังรูปที่ 2


การตั้งค่าเอกสาร pdf เป็นรูปภาพ
                                                รูปที่ 3 การตั้งค่ารูปภาพ ( image) ที่เมนุ Image type

ขั้นตอนที่ 3 . ตั้งค่าเอกสาร PDF เป็นรุปภาพ

  •                   โดยเลือกช่วงของหน้าในเอกสาร PDF ท่ี่ต้องการแปลง ที่เมนู :  Select pags from
  •                   ประเภทของรูปภาพ  : Image Type
เมื่อทำการ  กำหนดช่วงของหน้าในเอกสาร pdf ที่ต้องการและเภทของรูปภาพที่ต้องการได้แล้ว คลิ๊ก Save as Image เพื่อทำการเปลี่ยนเอกสาร PDF

how to convert pdf to png

ขั้นตอนที่ 4   หน้าต่างให้เลือกบันทึกเอกสาร PDF เป็นรุปภาพปรากฏขึ้น ให้ตั้งชื่อไฟล์รูปภาพ แล้วคลิ๊ก Save เพื่อทำการบันทึกรูปภาพที่ได้  รอสักครู่ โปรแกรมจะเปลี่ยนจากเอกสาร pdf เป็นรุปภาพให้เรียบร้อยแล้วค่ะ  กลับไปลองเปิดดูรุปภาพที่โฟลเดอร์ที่กำหนดในขั้นตอนนี้ จะพบเอกสาร pdf เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น