วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2556

รวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันด้วยฟรีแวร์ PDFill Free

เคยนำเสนอโปรแกรม pdfsam ในการตัดแบ่งเอกสาร PDF มาแล้ว วันนี้ขอนำเสนอโปรแกรม โปรแกรม PDFILL  ที่สามารถตัดแบ่งเอกสาร PDF ได้เช่นเดียวกับ PDFsam แต่วันนี้ ขอนำเสนอในเรื่องของการรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกันค่ะ   รับรองว่าฟรีแวร์ PDFill นีจะช่วยงานการจัดการเอกสาร PDF แบบง่าย ๆ ได้จริง ตามมาดูขั้นตอนในการรวมไฟล์เอกสาร PDF เดี่ยว ๆ มารวมกันเป็นไฟล์เดียวแบบง่าย ๆ กันดูค่ะ


ฟรีโปรแกรมแปลงเอกสาร pdf เป็นรุปภาพ
         
                                    รุปที่ 1 โปรแกรมจัดการเอกสาร PDF ด้วย PDFill PDF Tools

1. ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไอคอนโปรแกรม PDF ด้วย PDFill PDF Tools  ดังรูปที่ 1

การรวมเอกสาร pdf เป็นไฟล์เดียว
                                                 รุปที่ 2 เมนู Merge PDF Files

2. คลิ๊กที่เมนู Merge PDF Files เพื่อทำการรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน

ฟรีแวร์รวมเอกสาร pdf

                         รูปที่ 3 ขั้นตอนการเพิ่มเอกสาร PDF

3. คลิ๊กที่ Add   a PDF Files เพื่อเพิ่มเอกสาร PDF ที่ต้องการรวมเข้าด้วยกัน เมื่อปรากฏหน้าต่างให้เพิ่ม เอกสาร เลือกไฟล์ pdf แล้วคลิ๊ก Open เพื่อทำการ add  ไฟล์ PDF ค่ะ  เราสามารถเพิ่มไฟล์ PDF เดี่ยว ๆ ได้หลายไฟล์

โปรแกรมรวมเอกสาร PDF
                  รูปที่ 4  การรวมเอกสาร PDF ไว้เป็นไฟล์เดียว

4. หลังเพิ่มไฟล์เอกสาร pdf เรียบร้อยแล้ว ให้คลิ๊ก Save As หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับบันทึกไฟล์ PDF ที่รวมเป็นไฟล์เดียวเรียบร้อยแล้ว  ตั้งชื่อไฟล์  คลิ๊ก Save
เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการรวมไฟล์เอกสาร PDF ( Merg PDF Files)


บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างไฟล์ pdf จาก Microsoft word 2007

การสร้างเอกสารประกอบคำบรรยาย Powerpoint เป็นเอกสาร PDF

เวบไซต์ยอดนิยมตัดแบ่ง(Split)เอกสาร PDF


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น