วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เติมลำดับที่หรือข้อความแบบอัตโนมัติใน Excel

โปรแกรมที่นิยมใช้ในการช่วยคำนวณ คือโปรแกรม Microsoft Excel ค่ะ  เพราะนอกจากจะเป็นโปรแกรมสามัญประจำ Windows ที่ตนใช้อยู่  ยังมีความสามารถในการทำรายงานได้ถุกต้องสะดวกและรวดเร็ว  ดังเช่น เทคนิคในการใช้โปรแกรม Excel ที่จะนำมาเสนอในวันนี้  นั่นคือความสามารถในการเติมลำดับที่  เติมข้อความแบบอัตโนมัติ  ตามมาดูความสามารถข้อนี้ของโปรแกรม Microsoft excel กันดูนะคะ

 

 

เติมข้อความแบบอัตโนมัติใน excel

 

                                           รูปที่ 1 ตัวอย่างการเติมชุดข้อมูล ตามลำดับที่

 

ยกตัวอย่างการเติมลำดับที่ ในเซลล์ หากเราต้องการเพิ่มลำดับที่  เราสามารถพิมพ์เพิ่ม ลำดับที่ 1 ,2,3,4… แต่ Excel มีฟังก์ชั่นการทำให้เราสามารถทำงานได้ง่ายขึ้น

โดย

 

วิธีที่ 1

1. พิมพ์ลำดับที่เริ่มต้น เช่น รูปที่ 1  พิมพ์ 1 ลงในเซลล์  แล้วคลิ๊กที่มุมขวาของกรอบ เซลล์ เลือก เติมชุดข้อมูล

 

image

 

                                 รุปที่ 2 การแสดงผลหลังเลือกเติมชุดข้อมูล

2 ต่อจากนั้นลากกรอบสี่เหลี่ยมลงมาด้านล่าง ตามคอลัมภ์ที่เราต้องการเพิ่มลำดับที่  ในเซลล์นั้น ๆ จะปรากฏลำดับที่ เติมให้อัตโนมัติ จาก 1,2,,3,4,5…..เท่ากับจำนวนคอลัมภ์ที่เราลากกรอบสี่เหลี่ยมลงมา

 

เติมข้อความแบบอัตโนมัติใน excel

 

 

                                      รูปที่ 3 การเติมวันโดยอัตโนมัติ ใน Excel

 

กรณีที่เป็นข้อความ ก็สามารถทำได้เช่นกันเช่น  เติม วัน ตามลำดับที่ เดือน เป็นต้น ดังรูปที่ 3 

 

วิธีที่ 2

ในกรณีที่มีชุดข้อมูลมาก ๆ หากต้องลากเคอร์เซอร์ยาว ๆ มันก็ดูยากไป  เรามีวิธีการเติมข้อมูลแบบอัตโนมัติให้ง่ายขึ้นดังนี้

 

auto fill

                                        รุปที่ 4 หน้าต่างเมนูการเติมชุดข้อมูล

1.พิมพ์ตัวเลขหรือข้อความที่ต้องการเพิ่มชุดข้อมูล คลิ๊กที่เมนูหน้าแรก > icon เติมชุดข้อมูลในส่วน เมนูการแก้ไข ดังรูปที่ 4

 

เติมวันที่ใน Excel

 

 

2. ต่อจากนั้นกำหนดค่าการแสดงผลในการเติมชุดรูปแบบ โดย

 

เลือกชุดข้อมูล

         ชุดข้อมูลใน

          แถว  หมายถึงเติมแบบอัตโนมัติเป็นแถว  ในแนวนอน

          คอลัมน์   หมายถึงเติมแบบอัตโนมัติในคอลัมน์   ในแนวตั้ง

 

        เปลี่่ยนทีละ

        กำหนดค่าให้เติมอัตโนมัติ เช่น ต้องการให้เติมจาก 1 ถึง 1000 โดยอัตโนมัติ

หลังจากกำหนดค่าได้แล้ว คลิ๊กตกลง  ก็จะปรากฏชุดข้อมูลแบบอัตโนมัติเติมค่าให้ตั้งแต่ 1 – 1000 ให้โดยอัตโนมัติ ในเวลาไม่กี่วินาที

 

เติมตัวเลขและข้อความแบบอัตโนมัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น