วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

การใช้งานการค้นหารูปขั้นสูงใน Google

 

ใช้งานอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลมานานพอสมควร  แต่ของสารภาพว่า  น้อยนักที่จะได้ใช้ เมนูการค้นหาภาพ หรือค้นหาข้อมูลแบบขั้นสูง  ด้วยเหตุผลว่า  ขี้เกียจและก็น่าจะได้ผลการหาที่มีประสิทธิภาพพอ ๆ กัน  แต่ครั้นวันนี้ได้ลองใช้ การค้นหารูปภาพแบบขั้นสูง  โดยกำหนดเงื่อนไขในการค้น  ผลปรากฏว่า ผลการค้นหาที่ได้  มีประสิทธิภาพตรงตามเงื่อนไข  และ สามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์จริง  ซึ่งดิฉันเองต้องการค้นหาภาพฟรี  ที่สามารถนำมาใช้งานในเวบบล็อกจากเวบไซต์ทั่วไปที่เค้าไม่ สงวนลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำ  แก้ไข แบ่งปัน ในการใช้งาน  จึงทดลองใช้ การค้นหารูปขั้นสูง  และผลที่ได้เป็นที่น่่าพอใจ  เพราะได้รูปภาพที่ตรงตามเงื่อนไข  วันนี้จึงเก็บเอาความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การค้นหารูปภาพแบบขั้นสูง (advance search) มาร่วมแบ่งปันค่ะ

วิธีการค้นหารูป โดยใช้คำสั่ง การค้นหาแบบขั้นสูงมีวิธีการค้นหาดังนี้

 

ค้นหาภาพฟรีในอินเตอร์เน็ต

                                                    รุปที่ 1  แสดงเมนูการค้นหารูปใน Google

1. เปิดหน้าหลัก Google ขึ้นมา คลิ๊กที่ค้นรูป  แล้วพิมพ์ข้อความที่เป็นข้อความสำคัญ( keyword) ที่ใช้ในการค้นหาภาพเสร็จแล้วคลิ๊ก Enter

ค้นหาภาพฟรีในอินเตอร์เน็ต

                                         รูปที่ 2 เมนูการค้นหาภาพขั้นสูง

2. ต่อจากนั้น ผลการค้นหารูปภาพตามคำค้น (keyword ) เดียวกับที่เราต้องการค้นหาขึ้นมา คลิ๊กขวา มือของ เมนูการค้นหา คลิ๊กที่การค้นหาขั้นสูง  หรือ คลิ๊ก ไปที่  Advance search

free image from google

                             รูปที่ 3 หน้าต่างแสดงการตั้งเงื่อนไขการค้นหาภาพขั้นสูง

3. จะปรากฏหน้า การค้นหาขั้นสูงขึ้นมา ให้เติม keyword ที่ใช้สำหรับการค้นหารูปภาพ ตามที่เราต้องหา แต่ละเมนู  เช่น  สามารถเลือก ภาษา ภูมิภาค ขนาดรูปภาพ หรือ สี ได้ตามความต้องการในการใช้งาน 

find image

                    รูปทีี่ 4 การกำหนดเงื่อนไขให้สามารถกรองแสดงผลเฉพาะภาพฟรี

รวมถึงความสามารถในการกำหนดเงื่อนไข สิทธิ์ในการใช้งานรูปภาพ  ตามที่ดิฉันได้ใช้ในการค้นหาภาพฟรี ที่สามารถนำไปใช้ในการค้าได้  โดยต้องมากำหนดเงื่อนไขที่ สิทธิ์ในการใช้งาน ดังรูปที่ 4  เมื่อกำหนดเงื่อนไขตามต้องการ   เสร็จแล้ว ค้นหาขั้นสูงได้เลย

การค้นหารูปภาพที่สามารถนำมาทำซ้ำในเชิงพาณิชย

              รูปที่ 5  ผลจากการสร้างเงื่อนไขในการค้นหาขั้นสูงใน Google

4. รอสักครู่จะปรากฏการค้นหา ที่ม่ีข้อความแจ้งว่า ติดป้ายกำกับว่าสามารถนำไปใช้งานซ้ำในเชิงพาณิชย์และแก้ไขได้  เลือกบันทึกเก็บไว้ใช้งานได้เลย

ทั้งหมดนี้เป็นการใช้งานการค้นหาขั้นสูง Advance search เพื่อค้นหารูปภาพฟรีบนโลกอินเตอร์เน็ต โดยสามารถกำหนดเงื่อนไข เพื่อให้สะดวกรวดเร็วและตรงกับการใช้งานในการค้นหาได้ไวขึ้นค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น