วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ออกแบบตัดรูปเป็น Jigsaw ด้วย โปรแกรม Photoscape

แบ่งรูปโดย Photoscape

ผ่านไปเจอความสามารถของโปรแกรม Photoscape ที่เคยนำเสนอ การทำภาพเคลื่อนไหวแต่ง Powperpoint  ,ลดขนาดไฟล์รูปภาพ, ในการทำภาพติดบัตร  ขนาด 1 หรือ 2 นิ้วไปแล้ว  วันนี้เจออีกเครื่องมือของโปรแกรมฟรีตัวนี้  ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อการเรียนการสอน  มันคือ ความสามารถในการแบ่งภาพ  โดยการแบ่งขนาดรูปภาพเป็นส่วน ๆ คล้าย ๆ กับจิ๊กวอว์ (Jigsaw)    

trim meny

                           รุปที่ 1 แสดงหน้าต่างเมนูแบ่งภาพในโปรแกรม Photoscape

ตามมาดูขั้นตอนในการตัดแบ่งภาพ(picture)โดยใช้ฟรีแวร์ Photoscape กันเลยค่ะ

1 เปิดโปรแกรม Photoscape ขึ้นมา คลิ๊กที่เมนูแบ่งภาพ

trim picture  on photoscape

                           รุปที่ 2 หน้าต่างแบ่งภาพ

2 ทำการเพิ่มภาพที่จะแบ่ง  โดยคลิ๊กที่ คลิ๊กที่เพิ่ม

ขั้นตอนที่ 3 ทำการเลือกรุปภาพจากแหล่งที่เก็บไฟล์รูปภาพที่เราต้องการตัดแบ่ง  ลองเลือกรูปที่สามารถประยุกต์ใช้ให้สามารถทำจิ๊กซอวร์ได้ง่าย ๆ เมื่อเลือกรูปภาพได้แล้ว คลิ๊ก open ในขั้นตอนนี้เราสามารถเลือกเพิ่มรุปภาพได้หลายรูป

setup colum and row on photoscape

                   รูปที่ 3 แสดงการตั้งค่าปรับคอลัมภ์แถว และความกว้างยาวในเมนูแบ่งภาพ

4  ทำการปรับแต่งคอลัมภ์หรือแถว ความกว้างความยาวที่ต้องการจะตัดแบ่ง  ในหน้าต่างการแบ่งภาพจะแสดงหน้าจอเป็นเส้นประ  ให้เห็นการตัดแบ่งทำให้สามารถเลือกปรับแต่งได้ตามชอบหากจะนำมาทำจิ๊กซอว์ต้องดูระดับของความยากง่าย  หากให้ขนาดเล็กไป  ก็เป็นการยากสำหรับเด็ก  ปรับเหมาะกับความต้องการ 

5 หลังปรับแต่งการแสดงผลตัดแบ่งภาพแล้ว ห้ใคลิีก แบ่ง output ทีได้

trim

                                  รุปที่ 4 ปรับค่า output ให้กับรูปภาพที่ถุกตัดแบ่ง

6 เป็นการตั้งค่าให้กับรูปภาพ(picture)ที่ผ่านการตัดแบ่ง โดยแต่ละเมนูมีรายละเอียดดังนี้

-   ปลายทาง   เราสามารถเลือกบันทึกรุปภาพ(picture)ที่ผ่านการตัดแบ่งได้ด้วยตนเอง โดยคลิ๊กปุ่ม บันทึกในโฟลเดอร์ที่กำหนดเอง  แล้วกำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง  หากไม่กำหนดโฟลเดอร์ปลายทาง  รุปภาพ(picture)ดังกล่าวจะเก็บไว้ที่  สร้างโฟลเดอร์ปลายทางภายในโฟลเดอร์ปลายทางปัจจุบัน  ที่ c:\user\……….

-  รุปแบบไฟล์รูปภาพ  โดยเราสามารถเปลี่ยนประเภทของไฟล์รุปภาพที่ผ่านการตัดแบ่ง 

-  คุณภาพของรูปภาพ(picture)ที่ผานการตัดแบ่ง  โดยเราสามารถเลื่อนปรับสไลด์บาร์  เพื่อปรับคุณภาพของรูปภาพ(picture)ที่ได้

หลังจากปรับแต่ง output ของรูปภาพ(picture)จนพอใจแล้ว คลิีก แบ่ง 

เสร็จแล้วไปดูผลงานการแบ่งภาพโดยโปรแกรม Photoscape ได้ที่โฟลเดอร์ที่เราตั้งเป็น Output ได้เลยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น