วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การแปลงไฟล์เสียงประเภท cda เป็น wav หรือ mp3 ด้วย JetAudio

ไปได้แผ่นเพลง audio ไฟล์ประเภท cda มาแผ่นหนึ่ง อยากเก็บไว้ฟังในเครื่องหรือเก็บไว้ใช้งานโดย ซึ่งไฟล์เสียงประเภทนี้   ถ้าเอามาลงคอมพิวเตอร์หรือมือถือจะฟังไม่ได้  โปรแกรมจะฟ้องว่าหาไฟล์ไม่เจอ ไฟล์ไม่ถูกต้อง วิธีการแก้ไขคือ จำเป็นตอ้งแปลงไฟล์เหล่านี้ให้อย่ในรุปแบบของ mp3,wav นั่นเอง   แล้วก็ค้นเจอจนได้ วิธีการในการแปลงไฟล์เหล่านี้จนได้ จากโปรแกรมที่มีติดเครื่อง (พอดี ) ไม่ต้องไปดาวน์โหลดมาเพิ่มเติม  โปรแกรมนี้คือ โปรแกรม JetAudio

rip cd ในไฟล์ cda

 

 วิธีการแปลงไฟล์ cda เป็น mp3 หรือ wav มีวิธีการดังนี้ค่ะ

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม JetAudio ขึ้นมา คลิ๊กที่เมนู Rip CD 

Untitled

                           

ขั้นตอนที่ 2. จะปรากฏหน้าต่างให้ตั้งค่าเพื่อทำการ rip ไฟล์เสียงประเภท cda โดย  soourc drive หมายถึง  drive ที่เก็บไฟล์เพลงทีเราต้องการ rip ดิฉันเลือก จาก Drive f เพราะเพลงที่ต้องการ rip อยู่ที่ Drive f ค่ะ

ขั้นตอนที่ 3  ตั้งค่า  Album title,Album artist ,Genre ค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับเพลงที่ต้องการ rip จะเติมหรือไม่เติมก็ได้

ขั้นตอนที่ 4  ตั้งค่าTarget File Naming เป็นชื่อของไฟล์หลังการแปลง ว่าต้องการให้แสดงชื่อไฟล์ในรูปแบบใด

ขั้นตอนที่  5  ตั้งค่า Folder เป็นแหล่งเก็บไฟล์ที่แปลงเสร็จสิ้นแล้ว

ขั้นตอนที่ 6 Output format เป็นประเภทของไฟล์หลังจากการแปลงเสร็จ ให้เรากำหนดค่าได้ตามต้องการ ดิฉันเลือกเป็น wav หากใครจะแปลงเป็น mp3 ก็เลือกเป็น mp3 ค่ะ

7. Rip   continuous selected tracks as one file ใช้ในกรณีที่ต้องการแปลงไฟล์ที่เลือกทั้งหมดให้ต่อเนื่องเป็นไฟล์เดียวตลอด

ขั้นตอนที่ 8  เลือกไฟล์ที่ต้องการแปลง

 

rip cd ในไฟล์ cda ใน jetaudio

ขั้นตอนที่ 9 หลังการตั้งค่าเสร็จสิ้นให้คลิ๊ก Start เพื่อเริ่มทำการ แปลงไฟล์เพลงประเภท cda

 

image

ขั้นตอนที่ 10 เมื่อครบ 100 เปอร์เซ้นต์  จะปรากฏหน้าต่าง add to album ดังรูปด้านบน  ให้คลิ๊ก No ได้เลย

image                 

             ขั้นตอนที่ 11 . ลองมาเปิดดุผลงานจากการ rip cd ด้วยโปรแกรม jet audio ตามโฟลเดอร์ที่เราตั้งค่าใน Out put ไว้ตามข้อ   5 ก็จะปรากฏชื่อไฟล์เพลงที่นามสกุล .wav เรียบร้อยค่ะ  ซึ่งไฟล์เหล่านี้สามารถเปิดฟังในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ ได้หรือว่า Burn ใส่แผ่นซีดีไว้ฟังก็ได้ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น