วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

เรียงบรรณานุกรมให้เป็นเรื่องง่ายในโปรแกรม Microsoft word

ในการจัดทำเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรมในตอนท้ายของรายงานนั้น  จำเป็นต้องยึดแบบแผนในการเขียนอ้างอิง   จำเป็นต้องเรียงลำดับชื่อผู้แต่งตามตัวอักษรในพจนานุกรม   หากเรามานั่งเปิดพจนานุกรมทีละตัวเพื่อเรียงลำดับรายชื่อผู้แต่ง   จะต้องใช้เวลานานมาก ในการเรียงลำดับให้บรรณานุกรมนี้ถุกต้อง  แต่วันนี้มีวิธีการง่ายๆ  มาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการจัดเรียงบรรณานุกรมค่ะ

การเรียงบรรณานุกรม

วิธีการที่ว่าง่าย คือใช้โปรแกรม Microsoft word ที่เราพิมพ์งานกันนี่หล่ะค่ะ  เพราะโปรแกรม Microsoft word มีฟังกชั่นในการจัดเรียงตัวอักษรหรือตัวเลขให้เราเลือกใช้  เราก็นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดเรียงบรรรณานุกรมได้เลย วิธีการเรียงลำดับในบรรณานุกรมทำดังนี้

1 ให้นำชื่อผู้แต่ง  ชื่อหนังสือ หรือ ปีที่พิมพ์ที่จัดเตรียมไว้ มาวางในเอกสาร Microsoft office ดังรูปที่ 1 อย่าให้มีบรรทัดว่างไว้ 

2. หลังจากนั้น คลุมดำ (Drag) เลือกส่วนของชื่อผู้แต่งละรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการจัดเรียง   

3. คลิ๊กที่ เมนู เรียงลำดับ  image 

เครื่องมือช่วยเรียงบรรณานุกรม

 

4. จะปรากฏหน้าต่างเรียงลำดับข้อความขึ้นมา เลือก เรียงลำดับตาม ย่อหน้า ชนิดเป็น ข้อความ และเลือก เรียงจากน้อยไปมาก  เพื่อเรียงลำดับข้อความจาก ก ถึง ฮ  หากเลือกเรียงจากมากไปน้อย  จะเรียงลำดับตัวอักษร จาก ฮ  ถึง ก  ต่อจากนั้นคลิ๊ก ตกลง

5 แค่นี้ชื่อผู้แต่งในบรรณานุกรมก็จะถูกจัดเรียงได้ถูกต้องตามลำดับที่ควรจะเป็นในพจนานุกรมได้แล้วค่ะ

2 ความคิดเห็น:

  1. วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายวิธีหนึ่ง แต่วิธีที่ดีที่สุดคือการสร้างบรรณานุกรมอัตรโนมัติ โดยการใช้คำสั่ง References -> Insert Citation เพื่อสร้างบัญชีรายการอ้างอิง จากนั้นจึงใช้คำสั่ง Insert -> Bibilography -> Bibliography ซึ่งสามารถปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติม รายชื่อรายการอ้างอิง รวมถึงรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมได้ หลังการสร้างบรรณานุกรมอัตนโมัติ โดยไม่ต้องเลื่อนหา เพียงแต่คลิกลงในบรรณานุกรมแล้วกดแป้นฟังก์ชัน F9 ครับ ลองดูที่ https://www.youtube.com/watch?v=ahDUNiroe8c

    ตอบลบ