วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลด Template สร้างแบบทดสอบในโปรแกรม PowerPoint 2010

เคยนำเสนอการใช้โปรแกรม Wondershare quiz creator ในการสร้างแบบทดสอบเป็นไฟล์วีดีโอประเภทแฟลชไฟล์  แล้วนำเสนอออนไลน์ในเวบไซต์มาแล้ว  วันนี้ได้มีโอกาส กลับมาใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010  เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนองานเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งสามารถประยุกต์มาสร้างเป็นสื่อในการศึกษาได้  และวันนี้ก็ขอนำเสนอการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010 มาประยุกต์ใช้สร้างสื่อทางการศึกษา นั่นก็คือ การนำมาทำเป็นแบบทดสอบประเภท 4 ตัวเลือก  ทำแบบง่าย ๆ ง่ายจริง ๆ ค่ะ

การสร้างแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือกสุดแสนง่าย ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010 แบบทดสอบด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010

 

          ภาพที่ 1 หน้าต่างเมนูหลักของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010

1 ให้ทำการเปิดโปรแกรม  ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010  แล้ว คลิ๊กที่เมนู แฟ้ม ต่อด้วย  สร้าง และคลิ๊ก ประเภทเพิ่มเติม ดังรูปที่ 1

สื่อการศึกษาด้วยโปรแกรมแบบทดสอบด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010

              ภาพที่ 2 การเลือกใช้เทมเพลงสร้างแบบทดสอบในโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010

2. เลือกคลิ๊กที่คำถามและการทดสอบ

การสร้างข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก

                      ภาพทีี่ 3  การเลือกดาวน์โหลดเทมเพลตในการสร้างแบบทดสอบ

3.คลิ๊กที่การทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก  ต่อจากนั้นจะเห็นข้อมูลของเทมเพลต ด้านขวามือ คลิ๊กที่ ดาวน์โหลด  เป็นการดาวน์โหลดเทมเพลตดังกล่าวมาใช้งาน ขั้นตอนนี้ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตนะคะ

เทมเพลตสร้างแบบทดสอบในโปรแกรมการสร้างข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก

               ภาพที่ 4   รูปแบบเทมเพลตในการสร้างแบบทดสอบ

4.เมื่อดาวน์โหลดเทมเพลตเสร็จสิ้น  กลับมาที่หน้าต่างการใช้งานของโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010  จะเห็นเทมเพลตปรากฏดังภาพที่ 4ซึ่งในเทมเพลตสำหรับสร้างแบบทดสอบ จะประกอบไปด้วย

  • -  สไลด์แสดง คำแนะนำในการทำแบบทดสอบ
  • -   ข้อสอบจำนวน 4 ข้อ
  • -   หน้าจบ
  • -   หน้าเฉลยข้อสอบ

รวมทั้งหมดเป็น 7 สไลด์

5. ปรับแต่งเทมเพลตให้เป็นแบบทดสอบของตนด้วยการแก้ไขข้อความ ในแต่ละสไลด์  เช่น  แก้ไขข้อคำถาม แก้ไขข้อความคำแนะนำ ในการทำแบบทดสอบ

สร้างแบบทดสอบด้วยโปรแกรมเทมเพลตสร้างแบบทดสอบในโปรแกรมการสร้างข้อสอบแบบ 4 ตัวเลือก

6.ต่อจากนั้นปรับแต่งการแสดงผลของแบบทดสอบ อาจจะใช้วิธีการปรับแต่งสีสรร รูปแบบตัวอักษร จากเมนู ออกแบบ  หรือ แทรกรูปภาพ เสียง และการ์ตูนเคลื่อนไหวได้ในเมนู แทรก

เอาหล่ะค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นการสร้างแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือกแบบง่าย ๆ ในโปรแกรม ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010   ที่หลายคนอาจจะไม่เคยนึกถึงว่าโปรแกรม ไมโครซอฟท์พาวเวอร์พอยท์ 2010  ก็สามารถนำมาปรับใช้ในการทำข้อสอบได้   ทดลองทำแบบทดสอบกันดูนะคะ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น