วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556

วิธีการใช้ Excel 2010 ในการหาค่าคะแนนมาก (Max)และน้อยที่สุด(Min)

โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมที่หลายคนนิยมนำมาใช้ช่วยในการคำนวณสูตรต่าง ๆ  เช่น การหาค่าเฉลี่ย การหาผลรวมของข้อมูล  และในวงการศึกษา ก็มีการนำโปรแกรม Excel มาประยุกต์ใช้ เช่น การเก็บคะแนนนักเรียน การเรียงลำดับชื่อผู้แต่งในบรรณานุกรม  วันนี้ ขอนำสูตรง่าย ๆ ใน Excel ที่อาจจะช่วยงานในด้านการศึกษาของคุณ ๆ ได้ง่ายขึ้น นั่นคือวิธีการหาคะแนนที่มากและน้อยที่สุด ด้วยโปรแกรม Microsfot excel 2010 ค่ะ

การหาค่าคะแนนที่มากที่สุดด้วยการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้ค่ะ

การใช้งานโปรแกรม Microsoft excel 2010
                                        รูปที่ 1 การค้นหาค่าคะแนนที่มากที่สุด

1. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จแล้ว ดูที่เมนูหน้าแรก ดังรูปที่ 1 ค่ะ แล้ว  นำเคอร์เซอร์ไปวางในเซลล์ที่ต้องการค่าคะแนนที่มากที่สุด
2. คลิ๊กที่ไอคอน สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อนมาคลิ๊กที่ค่ามากที่สุด ในเมนูหน้าแรก

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในวงการศึกษา

รูปที่ 2  การใช้สูตร Max เพื่อหาค่าคะแนนที่มากที่สุดด้วยโปรแกรม Micrsoft Excel 2010

3.  ต่อจากนั้นให้ลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการนำมาคำนวณหาคะแนนที่มากที่สุด   โดยลากเคอร์เซอร์ที่กระพริบ เลือกช่วงที่ต้องการ  ดังรูปที่ 2 สังเกตที่แถบด้านบน ฟังก์ชั่นสูตร จะแสดงค่าว่า Max(C49:C60) นั่นหมายความว่าหาคะแนนที่มากทีสุดในช่วงคะแนน จากช่วงของเซลล์ที่ C49 ถึงเซลล์ C60
4. กด Enter หนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะได้ค่าของคะแนนที่มากที่สุด ในช่วงคะแนนดังกล่าว แบบง่าย ๆ ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2010 แล้วจ้า

การหาคะแนนที่มากที่สุดด้วย Excel

การหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุด โดยใช้ Microsoft Excel 2010 มีวิธีการง่าย ๆดังนี้

1. หลังจากกรอกข้อมูลคะแนนสอบเสร็จแล้ว ที่เมนูหน้าแรก >นำเคอร์เซอร์มาวางในเซลล์ที่ต้องการหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุด เช่นเดียวกันกับวิธีการหาค่าอื่น ๆ

2. คลิ๊กที่ไอคอน สูตรคำนวณโดยใช้ Microsfot excel 2010 เลื่อนมาคลิ๊กที่ค่าน้อยที่สุด

การหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุดใน Microsfot excel
3. คลิ๊กเลือกช่วงของคะแนนที่ต้องการนำมาคำนวณหาคะแนนที่น้อยที่สุด โดยลากเคอร์เซอร์ที่กระพริบ ลากเลือกในช่วงที่ต้องการ สังเกตที่แถบด้านบน ฟังก์ชั่นสูตร จะแสดงค่าว่า Min(C49:C60) นั่นหมายความว่าหาค่าคะแนนที่น้อยที่สุดจากช่วงของเซลล์ที่ C49 ถึงเซลล์ C60
4. กด Enter หนึ่งครั้ง แค่นี้ก็จะได้ค่าคะแนนที่น้อยที่สุดของคะแนนสอบในช่วงที่ต้องการแบบง่าย ๆ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel แล้วค่ะ
ผลของ Microsoft excel

เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานสะดวกสะบายขึ้น  ขึ้นอยู่กับการปรับและนำไปใช้ค่ะ ขยิบตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น