วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อปุ่ม Enter ใน Excel ไม่ยอมเลื่อนลงด้านล่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นงง ? เมื่อต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนร่วมงาน  เพื่อทำงานส่ง  ในโปรแกรม Microsoft excel ผลปรากฏว่า เมื่อกดป่ม Enter ซึ่งเคอร์เซอร์มันควรจะเลื่อนลงด้านล่าง  แต่ทว่า เมื่อคลิ๊ก Enter ผลปรากฏว่า เอคอร์เซอร์เลื่อนไปขวามือ   เป็นงง ? ดังนั้นจึงหาวิธีแก้ปัญหา  เมื่อปุ่ม Enter ใน Excel ไม่ยอมเลื่อนลงเซลล์ด้านล่าง

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปซ้ายขวา บนล่าง ด้วย ปุ่ม Enter

หลังจากใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล จึงพบว่า โปรแกรม Microsoft Excel ในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีการตั้งค่าให้ปุ่ม Enter เลื่อนไปขวามือ หากต้องการตั้งปุ่ม Enter ให้เลื่อนลงด้านล่าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีวิธีการดังนี้ค่ะ

1. ไปที่เมนูหลัก Office คลิ๊ก แฟ้ม (Files) > ตัวเลือก  (excel option)

ตั้งทิศทางให้ปุ่ม Enter ใน excel

2. เลือก ขั้นสูง (Advance) ไปที่ ตัวเลือกการแก้ไข  หลังจากกด Enter ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไป ซ้าย ขวา บน ล่าง  ได้ตามที่คุณต้องการ

3. คลิ๊ก ตกลง 

เรียบร้อยปัญหา ปุ่ม Enter เลื่อนไปด้านขวามือ แทนที่จะเลื่อนลงด้านล่างก็เคลียร์เรียบร้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น